Hemşirelik bakım planlarını bulmak zor mu? işte sitemizin kuruluş amacı!

Hemşirelerin toplanma adresine hoş geldiniz. Bu sitenin amacı bulunamayan bakım planları için sizlere yardımcı olmak. Paylaşarak sizlerin ve benimde zaman zaman yaşamış olduğum sorunları çözmeye çalışmaktır.

safra kesesi belirtileri ve hemşirelik uygulamaları


SAFRA KESESİ NEDİR?
Ortalama uzunlugu 10 cm. genisligi 3 cm. olan küçük, kese biçiminde bir organdır. Karacigerin alt yüzünde, karacigerle temas edecek biçimde bulunur. Safra sıvısını depolamakla görevlidir. Yemekler mideden incebagırsaga geçtiginde kasılarak içinde konsantre ettigi safrayi barsaga akıtır. Böylece yediklerimizin sindirilmesine yardımcı olur.

SAFRA KESESİ BELİRTİLERİ

1. Kronik hazımsızlık. Safra kesesi taşlarının en sık neden olduğu yakınmalar özellikle yağlı ve kızartmalı gıdalardan sonra bulantı, karın ağrısı, şişkinlik ve gazdır,
2. Yemeklerden sonra ani başlayan karın ağrısı. Bazı hastaların ana yakınması yemeklerden sonra karnın üst bölümlerinde ağrı hastanın olabilir. Bu ağrıya bazen sırt ve omuz ağrısı da eşlik edebilir,

3. Bulantı ve kusma,

4. Ateş,

5. Sarılık.
TAŞ OLUŞMA RİSKİ KİMLERDE DAHA FAZLADIR?
1. cinsiyet,
2. İleri yaş,
3. Şişmanlık,
4. Ailede safra taşı olması,
5. Bazı kan hastalıkları,
6. İnflamatuar barsak hastalıkları,
7. Hızlı kilo verilmesi.
TANI NASIL KONULUR ?
1. Ultrasonografi. Safra kesesi taşlarının tanısı için en uygun yöntem ultrasonografidir. Hastaya zarar vermez, ucuzdur ve  güvenlidir,

2.
 Bilgisayarlı tomografi. Tanı güvenliği ultrasonografi kadar yüksek değildir. Hasta işlem sırasında radyasyon alır,

3.
 ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi). Girişimsel bir işlemdir bu yöntemde endoskopi ile mide ve oniki parmak barsağına girilerek safra yollarının barsağa aktığı yer bulunur ve buradan girilen kanül ile kontrast madde safra yollarına verilebilir. ERCP özellikle ana safra yollarında taş olduğu düşünülen hastalarda bu taşın hem tanısı hem de tedavisi için kullanılabilir,

4.
 MRCP (Magnetik Rezonans Kolanjio Pankreotografi). Bu yöntem girişimsel olmayan bir tanı aracıdır. Ana safra yollarında taş düşünülen hastalarda tanı koymak amacı ile kullanılabilir.
5. Endoskopik Ultrasonografi. Ana safra yollarında taş düşünülen hastalarda endoskopi aletinin ucunda yer alan ultrasonografi aleti yardımıyla tanı konulması amaçlanır.
SAFRA KESESİ TAŞLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Safra kesesi taşları çok sık görülen bir durumdur ve çoğu rutin tahliller sırasında fark edilirler. Bu taşlar her zaman şikayete yol açmazlar ve sessiz taşlar olarak isimlendirilirler. Sessiz safra kesesi taşlarının mutlaka ameliyat edilmesi gerekmez, ancak belli risk faktörleri varsa ameliyat önerilir.
1. Laparoskopik kolesistektomi: Safra kesesi taşlarının kesin tedavisi sadece ameliyatla safra kesesinin çıkarılması ile sağlanır. Geçmişte bu işlemi yapabilmek için uzunluğu 6-20 cm arasında değişen bir kesi yapılır idi.Günümüzde safra kesesi ameliyatları laparoskopik olarak hastanın karnına yapılan çok küçük üç veya dört kesiden içeriye sokulan çapları 0.5-1 cm arasında değişen borucuklar yardımı ile yapılmaktadır. Safra kesesi taşlarının laparoskopik tedavisi  en yaygın kullanılan laparoskopik ameliyattır. İşlem deneyimli ellerde güvenilir bir işlemdir. Hastalar ameliyat sonrası çok daha az ağrı duyar, hastanede daha kısa süre yatar ve çok kısa bir süre içinde  normal yaşantılarına dönerler. Kozmetik görüntü mükemmeldir.
Hasta eğer genel durumu anestezi alamayacak kadar kötü ise aşağıdaki diğer tedavi yöntemleri denenebilir.
2. Ses dalgaları ile tedavi: Çok özel koşullarda (tek taş, kolesterol taşı gibi) ses dalgaları ile safra kesesi taşlarının kırılması işlemidir. Nüks oranı yüksektir.
3. İlaçla tedavi: İlaçlar ile safra taşının eritilmesi işlemidir. Başarı oranı oldukça düşük olan bu yöntemin diğer bir olumsuzluğu ilaçların ömür boyu kullanılmasıdır.

0 yorum:

Yorum Gönder